32 No. Dunham Bush Fan Coil Units
2no Remeha Gas 310/8 boilers